Cara Menghantar API WhatsApp dengan Java

pengenalan

Dalam tutorial ini, kami akan mencipta contoh mudah untuk menghantar mesej melalui API WhatsApp menggunakan Java.

Pada mulanya, anda mesti memastikan bahawa okhttp3 perpustakaan sudah sedia Kerana kami akan menggunakan perpustakaan ini Dalam artikel ini untuk menghantar mesej ke Gerbang Ultramsg.

Mesej API WhatsApp Pertama Menggunakan Java

package com.mycompany.mavenproject1;
import java.io.IOException;
import java.net.URLEncoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import okhttp3.MediaType;
import okhttp3.OkHttpClient;
import okhttp3.Request;
import okhttp3.RequestBody;
import okhttp3.Response;

/**
 *
 * @author Ultramsg team
 */
public class newJavaFile {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) throws IOException {
 //////////////////////////////////////
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "token=JATafg4422g0K54&to=14155552671&body=WhatsApp API on UltraMsg.com works good&priority=10&referenceId=");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.ultramsg.com/instance19/messages/chat")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
//////////////////////////////////////
   System.out.println("===================");
   System.out.println(response.body().string());
  }
}

Apabila kod sebelumnya dilaksanakan, dan jika mesej berjaya dihantar, respons akan menjadi seperti ini:

{"sent":"true","message":"ok","id":43007}

Hantar Imej

OkHttpClient client = new OkHttpClient();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "token=JATafg4422g0K54&to=14155552671&image=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/images/test.jpg&caption=image Caption&referenceId=");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.ultramsg.com/instance19/messages/image")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();

Hantar Dokumen

OkHttpClient client = new OkHttpClient();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "token=JATafg4422g0K54&to=14155552671&filename=hello.pdf&document=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/documents/cv.pdf&referenceId=");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.ultramsg.com/instance19/messages/document")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();

Hantar Audio

OkHttpClient client = new OkHttpClient();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "token=JATafg4422g0K54&to=14155552671&audio=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/audio/2.mp3&referenceId=");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.ultramsg.com/instance19/messages/audio")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();

Hantar Suara

OkHttpClient client = new OkHttpClient();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "token=JATafg4422g0K54&to=14155552671&audio=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/voice/oog_example.ogg&referenceId=");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.ultramsg.com/instance19/messages/voice")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();

Hantar Video

OkHttpClient client = new OkHttpClient();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "token=JATafg4422g0K54&to=14155552671&video=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/video/test.mp4&referenceId=");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.ultramsg.com/instance19/messages/video")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
OkHttpClient client = new OkHttpClient();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "token=JATafg4422g0K54&to=14155552671&link=https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19&referenceId=");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.ultramsg.com/instance19/messages/link")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();

Hantar Kenalan

OkHttpClient client = new OkHttpClient();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "token=JATafg4422g0K54&to=14155552671&[email protected]&referenceId=");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.ultramsg.com/instance19/messages/contact")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();

Hantar Lokasi

OkHttpClient client = new OkHttpClient();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "token=JATafg4422g0K54&to=14155552671&address=ABC company \n Sixth floor , office 38&lat=25.197197&lng=55.2721877&referenceId=");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.ultramsg.com/instance19/messages/location")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();

Hantar Vcard

OkHttpClient client = new OkHttpClient();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "token=JATafg4422g0K54&to=14155552671&vcard= BEGIN:VCARD\nVERSION:3.0\nN:lastname;firstname\nFN:firstname lastname\nTEL;TYPE=CELL;waid=14000000001:14000000002\nNICKNAME:nickname\nBDAY:01.01.1987\nX-GENDER:M\nNOTE:note\nADR;TYPE=home:;;;;;;\nADR;TYPE=work_:;;;;;;\nEND:VCARD&referenceId=");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.ultramsg.com/instance19/messages/vcard")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();

akhirnya, anda boleh melihat Dokumentasi dan Soalan Lazim API Whatsapp Penuh .