hantar mesej ke WhatsApp Group menggunakan WhatsApp API

Langkah 1 : Buat kumpulan WhatsApp baharu

anda boleh membuat kumpulan melalui Mudah Alih anda dan menambah ahli untuk Menghantar mesej kepada kumpulan ini.

Langkah 2 : Dapatkan ID kumpulan WhatsApp

Untuk dapat menghantar mesej kepada kumpulan, anda mesti mengetahui ID kumpulan, anda boleh membuat permintaan GET atau melalui dokumentasi ultramsg :

CONTOH JSON RESPONS :

[
 {
  "id": "[email protected]",
  "name": "group name",
  "isGroup": true,
  "groupMetadata": {
   "description": "",
   "owner": "[email protected]",
   "creation": 1511456874,
   "participants": [
    {
     "id": "[email protected]",
     "isAdmin": false,
     "isSuperAdmin": false
    },
    {
     "id": "[email protected]",
     "isAdmin": true,
     "isSuperAdmin": false
    }
   ]
  },
  "last_time": 1637644088,
  "archived": true,
  "pinned": false,
  "isMuted": false
 }
]

Kini kami mempunyai id kumpulan: [email protected]

Langkah 3 : Hantar mesej kepada kumpulan

https://api.ultramsg.com/{INSTANCE_ID}/messages/chat
Parameterpenerangan
kepadaID Kumpulan, Kami ada Dalam langkah kedua: 10172127175- [email protected]
badanTeks mesej, rentetan UTF-8 atau UTF-16 dengan emoji
Panjang maksimum: 4096 aksara.
hantar mesej ke WhatsApp Group - Ultramsg

anda boleh membaca artikel ini untuk menghantar mesej WhatsApp menggunakan bahasa PHP .