Bagaimanakah cara menghantar ke berbilang nombor menggunakan permintaan API yang sama?

Anda boleh menghantar banyak nombor dengan permintaan API yang sama, cuma letakkan koma di antara nombor tersebut.
Letakkan koma di antara nombor penerima seperti itu:

nombor1, nombor2, nombor3….dll

image 3
Nombor maksimum dalam setiap permintaan ialah 500 nombor telefon.

Nota penting Mengenai dihantar ke beberapa nombor:


1- Semua mesej akan dibariskan terus dalam contoh anda, ⚠️ jadi berhati-hati dalam menetapkan masa antara mesej dengan parameter “Hantar Kelewatan”.
Seperti dalam gambar:

N3efMwo
Selang masa dalam beberapa saat antara mesej

Nilai lalai ialah 1 saat
Tetapi ia mungkin tidak sesuai jika bilangan mesej adalah besar.
Oleh itu, adalah sangat perlu untuk menyesuaikan masa ini dengan baik mengikut projek anda.

2- Pada bila-bila masa, anda boleh mengetahui bilangan mesej dalam baris gilir dari sini:
https://docs.ultramsg.com/api/get/messages
Status: beratur

3- Anda juga boleh memadam semua mesej daripada baris gilir menggunakan
https://docs.ultramsg.com/api/post/messages/clear
Status: beratur