Terima mesej WhatsApp menggunakan C# dan webhook

pengenalan

Dalam tutorial ini, kami akan membuat contoh mudah untuk membaca mesej WhatsApp masuk menggunakan c#.

Muat turun projek

Anda boleh memuat turun fail projek daripada GitHub.

Kebergantungan

untuk tujuan pembangunan tempatan, perkhidmatan terowong diperlukan. Contoh ini menggunakan ngrok , anda boleh memuat turun Ngrok dari sini .

menjalankan projek

dotnet watch

Mulakan Ngrok

ngrok http https://localhost:6000

tetapkan URL Webhook

Pergi ke akaun ultramsg anda untuk menetapkan URL Webhook selepas menyalin URL Ngrok dan tambah /api/ Laluan seperti ini:

image 8
Webhook pada Diterima: BENAR

menerima mesej WhatsApp

kini Anda sepatutnya boleh menerima WhatsApp webhooks .

Contoh respons json:

{
 "event_type": "message_received",
 "instanceId": "1150",
 "id": "",
 "referenceId": "",
 "data": {
  "id": "[email protected]_3EB02E5EB89CE03FB034",
  "from": "[email protected]",
  "to": "[email protected]",
  "author": "",
  "pushname": "E.St",
  "ack": "",
  "type": "chat",
  "body": "Hi",
  "media": "",
  "fromMe": false,
  "isForwarded": false,
  "isMentioned": false,
  "quotedMsg": {},
  "mentionedIds": [],
  "time": 1650002663
 }
}

tahniah!

Anda boleh melawati projek di GitHub .