Cara Menerima mesej WhatsApp menggunakan VB.NET dan webhook

pengenalan

Dalam tutorial ini, kami akan mencipta contoh mudah untuk membaca mesej WhatsApp masuk menggunakan VB.NET.

Muat turun projek

Anda boleh memuat turun fail projek daripada GitHub.

Kebergantungan

untuk tujuan pembangunan tempatan, perkhidmatan terowong diperlukan. Contoh ini menggunakan ngrok , anda boleh memuat turun Ngrok dari sini .

menjalankan projek

dotnet watch

Mulakan Ngrok

ngrok http https://localhost:6000

tetapkan URL Webhook

Pergi ke akaun ultramsg anda untuk menetapkan URL Webhook selepas menyalin URL Ngrok dan tambah /api/ Laluan seperti ini:

image 8
Webhook pada Diterima: BENAR

menerima mesej WhatsApp

kini anda sepatutnya boleh menerima WhatsApp webhooks.

Contoh respons Json:

{
 "event_type": "message_received",
 "instanceId": "1150",
 "id": "",
 "referenceId": "",
 "data": {
  "id": "[email protected]_3EB02E5EB89Cff3FB034",
  "from": "[email protected]",
  "to": "[email protected]",
  "author": "",
  "pushname": "Steve",
  "ack": "",
  "type": "chat",
  "body": "Hi,How are you",
  "media": "",
  "fromMe": false,
  "isForwarded": false,
  "isMentioned": false,
  "quotedMsg": {},
  "mentionedIds": [],
  "time": 1650002600
 }
}

tahniah!

Anda boleh melawati projek di GitHub.