Cara Menghantar API WhatsApp menggunakan Ruby

Pengenalan kepada WhatsApp API dengan Ruby

Dalam tutorial ini, kami akan mencipta contoh mudah untuk menghantar mesej menggunakan API WhatsApp menggunakan Ruby.

Pada mulanya, anda mesti memastikan bahawa perpustakaan net/http sudah sedia Kerana kami akan menggunakan perpustakaan ini Dalam artikel ini untuk menghantar mesej ke Gerbang Ultramsg.

Mesej WhatsApp pertama menggunakan Ruby

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/chat")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&body=WhatsApp API on UltraMsg.com works good&priority=10&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Apabila kod sebelumnya dilaksanakan, dan jika mesej berjaya dihantar, respons akan menjadi seperti ini:

{"sent":"true","message":"ok","id":47}

Hantar Imej

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/image")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&image=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/images/test.jpg&caption=image Caption&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Hantar Dokumen

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/document")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&filename=hello.pdf&document=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/documents/cv.pdf&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Hantar Audio

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/audio")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&audio=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/audio/2.mp3&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Hantar Suara

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/voice")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&audio=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/voice/oog_example.ogg&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Hantar Video

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/video")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&video=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/video/test.mp4&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body
require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/link")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&link=https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Hantar Kenalan

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/contact")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&[email protected]&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Hantar Lokasi

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/location")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&address=ABC company \n Sixth floor , office 38&lat=25.197197&lng=55.2721877&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Hantar Vcard

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/vcard")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&vcard= BEGIN:VCARD\nVERSION:3.0\nN:lastname;firstname\nFN:firstname lastname\nTEL;TYPE=CELL;waid=14000000001:14000000002\nNICKNAME:nickname\nBDAY:01.01.1987\nX-GENDER:M\nNOTE:note\nADR;TYPE=home:;;;;;;\nADR;TYPE=work_:;;;;;;\nEND:VCARD&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

akhirnya, anda boleh melihat Dokumentasi dan Soalan Lazim API Whatsapp Penuh .