Ruby Kullanarak WhatsApp API Nasıl Gönderilir?

Ruby ile WhatsApp API’sine Giriş

Bu eğitimde, Ruby kullanarak WhatsApp API kullanarak mesaj göndermek için basit örnekler oluşturacağız.

Öncelikle net/http kütüphanesinin hazır olduğundan emin olmalısınız çünkü bu kütüphaneyi bu yazımızda Ultramsg Gateway’e mesaj göndermek için kullanacağız.

Ruby kullanan ilk WhatsApp mesajı

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/chat")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&body=WhatsApp API on UltraMsg.com works good&priority=10&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Önceki kod çalıştırıldığında ve mesaj başarılı bir şekilde gönderildiğinde, yanıt şu şekilde olacaktır:

{"sent":"true","message":"ok","id":47}

Resim Gönder

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/image")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&image=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/images/test.jpg&caption=image Caption&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Belge Gönder

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/document")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&filename=hello.pdf&document=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/documents/cv.pdf&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Ses Gönder

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/audio")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&audio=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/audio/2.mp3&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Ses Gönder

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/voice")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&audio=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/voice/oog_example.ogg&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Video Gönder

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/video")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&video=https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/video/test.mp4&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body
require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/link")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&link=https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Kişi Gönder

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/contact")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&[email protected]&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Konum göndermek

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/location")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&address=ABC company \n Sixth floor , office 38&lat=25.197197&lng=55.2721877&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

Vcard gönder

require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://api.ultramsg.com/instance1316/messages/vcard")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded'
request.body = "token=5v941eyo9eqixrsi&to=14155552671&vcard= BEGIN:VCARD\nVERSION:3.0\nN:lastname;firstname\nFN:firstname lastname\nTEL;TYPE=CELL;waid=14000000001:14000000002\nNICKNAME:nickname\nBDAY:01.01.1987\nX-GENDER:M\nNOTE:note\nADR;TYPE=home:;;;;;;\nADR;TYPE=work_:;;;;;;\nEND:VCARD&referenceId="

response = http.request(request)
puts response.read_body

son olarak, Tam Whatsapp API Belgelerini ve SSS’yi görebilirsiniz.