C# ile WhatsApp API Nasıl Gönderilir?

Giriş

Bu yazımızda c# kullanarak WhatsApp API üzerinden mesaj göndermek için basit örnekler oluşturacağız.

Öncelikle RestSharp kütüphanesinin son Ver:108.0.1’in hazır olduğundan emin olmalısınız ve bu yazımızda bu kütüphaneyi Ultramsg Gateway’e mesaj göndermek için kullanacağız.

C# kullanarak WhatsApp API için hızlı Örnek

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";   
      string message = "WhatsApp API on UltraMsg.com works good";
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/chat";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("body", message);


      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Önceki kod çalıştırıldığında ve mesaj başarılı bir şekilde gönderildiğinde, yanıt şu şekilde olacaktır:

{"sent":"true","message":"ok","id":497}

Resim Gönder

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";   
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/image";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("image", "https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/images/test.jpg");
      request.AddParameter("caption", "caption text");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Belge Gönder

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";   
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/document";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("filename", "test.pdf");
      request.AddParameter("document", "https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/documents/cv.pdf");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Ses Gönder

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";  
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/audio";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("audio", "https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/audio/2.mp3");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Ses Gönder

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";  
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/voice";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("audio", "https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/voice/oog_example.ogg");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Video Gönder

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";   
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/video";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("video", "https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/video/test.mp4");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";  
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/link";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("link", "https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Kişi Gönder

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";  
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/contact";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("contact", "[email protected]");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Konum göndermek

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671"; 
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/location";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("address", "ABC company \n Sixth floor , office 38");
      request.AddParameter("lat", "25.197197");
      request.AddParameter("lng", "55.2721877");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Vcard gönder

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";   
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/vcard";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("vcard", " BEGIN:VCARD\nVERSION:3.0\nN:lastname;firstname\nFN:firstname lastname\nTEL;TYPE=CELL;waid=14000000001:14000000002\nNICKNAME:nickname\nBDAY:01.01.1987\nX-GENDER:M\nNOTE:note\nADR;TYPE=home:;;;;;;\nADR;TYPE=work_:;;;;;;\nEND:VCARD");
      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

RestSharp kullanarak Base64 olarak görüntü gönderme örneği

Yerel bir bilgisayardan veya sunucudan görüntü ve belge göndermek için dosyaları base64 formatına dönüştürebilir ve aşağıdaki kod aracılığıyla kolayca gönderebilirsiniz:


using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";  

      byte[] AsBytes = File.ReadAllBytes("test.jpeg");
      String AsBase64String = Convert.ToBase64String(AsBytes);
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/image";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("image", AsBase64String);
      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

RestSharp kullanarak belgeyi Base64 olarak gönderme örneği

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";  

      byte[] AsBytes = File.ReadAllBytes("test.pdf");
      String AsBase64String = Convert.ToBase64String(AsBytes);
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/document";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("filename", "WhatsApp-API.pdf");
      request.AddParameter("document", AsBase64String);
      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

WebClient ile C# kullanan WhatsApp API

Yeni işler için önerilmez, ancak eşzamanlı olarak bir http isteği yapmanız gerekiyorsa, son derece kolaydır,WebClient hala kullanılabilir.

using System;
using System.Collections.Specialized;
using System.Net;
using System.Text;

public class Program
{
  public static void Main()
  {
    using (var wb = new WebClient())
    {
      var data = new NameValueCollection();
      data["token"] = "95041eyo9eqixrsi";
      data["body"] = "WhatsApp API on UltraMsg.com works good";
      data["to"] = "14155552671";

      var response =
        wb
          .UploadValues("https://api.ultramsg.com/instance950/messages/chat",
          "POST",
          data);
      string responseInString = Encoding.UTF8.GetString(response);
      Console.WriteLine (responseInString);
    }

    ///////////
  }
}

Belgeleri c# ve WebClient kullanarak Base64 olarak gönderme örneği

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.Specialized;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Web;

public class Program
{
  public static void Main()
  {
    using (var wb = new WebClient())
    {
      byte[] AsBytes = File.ReadAllBytes("1.pdf");
      String AsBase64String = Convert.ToBase64String(AsBytes);
      var data = new NameValueCollection();
      data["token"] = "95041eyo9eqixrsi";
      data["to"] = "14155552671";
      data["document"] = AsBase64String;
      data["filename"] = "a.pdf";
      var response =
        wb
          .UploadValues("https://api.ultramsg.com/instance950/messages/document",
          "POST",
          data);
      string responseInString = Encoding.UTF8.GetString(response);
      Console.WriteLine (responseInString);
    }

    ///////////
  }
}

son olarak, Tam Whatsapp API Belgelerini ve SSS’yi görebilirsiniz.