C# ile WhatsApp API Nasıl Gönderilir?

Giriş

Bu yazımızda c# kullanarak WhatsApp API üzerinden mesaj göndermek için basit örnekler oluşturacağız.

Öncelikle RestSharp kütüphanesinin son Ver:108.0.1’in hazır olduğundan emin olmalısınız ve bu yazımızda bu kütüphaneyi Ultramsg Gateway’e mesaj göndermek için kullanacağız.

C# kullanarak WhatsApp API için hızlı Örnek

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";   
      string message = "WhatsApp API on UltraMsg.com works good";
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/chat";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("body", message);


      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Önceki kod çalıştırıldığında ve mesaj başarılı bir şekilde gönderildiğinde, yanıt şu şekilde olacaktır:

{"sent":"true","message":"ok","id":497}

Resim Gönder

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";   
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/image";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("image", "https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/images/test.jpg");
      request.AddParameter("caption", "caption text");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Belge Gönder

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";   
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/document";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("filename", "test.pdf");
      request.AddParameter("document", "https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/documents/cv.pdf");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Ses Gönder

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";  
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/audio";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("audio", "https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/audio/2.mp3");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Ses Gönder

Telefon numarasına veya gruba bir ppt ses kaydı gönderebilirsiniz, Ancak WhatsApp bu uzantıya duyarlıdır, OGG formatında olması gerekir ve codec bileşenleri opus olmalıdır, Daha fazla bilgi için bu makaleye göz atabilirsiniz.

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";  
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/voice";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("audio", "https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/voice/oog_example.ogg");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Video Gönder

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";   
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/video";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("video", "https://file-example.s3-accelerate.amazonaws.com/video/test.mp4");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";  
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/link";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("link", "https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Kişi Gönder

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";  
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/contact";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("contact", "[email protected]");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Konum göndermek

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671"; 
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/location";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("address", "ABC company \n Sixth floor , office 38");
      request.AddParameter("lat", "25.197197");
      request.AddParameter("lng", "55.2721877");

      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

Vcard gönder

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";   
    
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/vcard";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("vcard", " BEGIN:VCARD\nVERSION:3.0\nN:lastname;firstname\nFN:firstname lastname\nTEL;TYPE=CELL;waid=14000000001:14000000002\nNICKNAME:nickname\nBDAY:01.01.1987\nX-GENDER:M\nNOTE:note\nADR;TYPE=home:;;;;;;\nADR;TYPE=work_:;;;;;;\nEND:VCARD");
      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

RestSharp kullanarak Base64 olarak görüntü gönderme örneği

Yerel bir bilgisayardan veya sunucudan görüntü ve belge göndermek için dosyaları base64 formatına dönüştürebilir ve aşağıdaki kod aracılığıyla kolayca gönderebilirsiniz:


using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";  

      byte[] AsBytes = File.ReadAllBytes("test.jpeg");
      String AsBase64String = Convert.ToBase64String(AsBytes);
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/image";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("image", AsBase64String);
      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

RestSharp kullanarak belgeyi Base64 olarak gönderme örneği

using System;
using RestSharp;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;

namespace test
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      
      string instanceId = "instance950"; // your instanceId
      string token = "yourtoken";     //instance Token
      string mobile = "14155552671";  

      byte[] AsBytes = File.ReadAllBytes("test.pdf");
      String AsBase64String = Convert.ToBase64String(AsBytes);
      var url = "https://api.ultramsg.com/" + instanceId + "/messages/document";
      var client = new RestClient(url);
      var request = new RestRequest(url, Method.Post);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
      request.AddParameter("token", token);
      request.AddParameter("to", mobile);
      request.AddParameter("filename", "WhatsApp-API.pdf");
      request.AddParameter("document", AsBase64String);
      RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
      var output = response.Content;
      Console.WriteLine(output);
    }
  }
}

WebClient ile C# kullanan WhatsApp API

Yeni işler için önerilmez, ancak eşzamanlı olarak bir http isteği yapmanız gerekiyorsa, son derece kolaydır,WebClient hala kullanılabilir.

using System;
using System.Collections.Specialized;
using System.Net;
using System.Text;

public class Program
{
  public static void Main()
  {
    using (var wb = new WebClient())
    {
      var data = new NameValueCollection();
      data["token"] = "95041eyo9eqixrsi";
      data["body"] = "WhatsApp API on UltraMsg.com works good";
      data["to"] = "14155552671";

      var response =
        wb
          .UploadValues("https://api.ultramsg.com/instance950/messages/chat",
          "POST",
          data);
      string responseInString = Encoding.UTF8.GetString(response);
      Console.WriteLine (responseInString);
    }

    ///////////
  }
}

Belgeleri c# ve WebClient kullanarak Base64 olarak gönderme örneği

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.Specialized;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Web;

public class Program
{
  public static void Main()
  {
    using (var wb = new WebClient())
    {
      byte[] AsBytes = File.ReadAllBytes("1.pdf");
      String AsBase64String = Convert.ToBase64String(AsBytes);
      var data = new NameValueCollection();
      data["token"] = "95041eyo9eqixrsi";
      data["to"] = "14155552671";
      data["document"] = AsBase64String;
      data["filename"] = "a.pdf";
      var response =
        wb
          .UploadValues("https://api.ultramsg.com/instance950/messages/document",
          "POST",
          data);
      string responseInString = Encoding.UTF8.GetString(response);
      Console.WriteLine (responseInString);
    }

    ///////////
  }
}

son olarak, Tam Whatsapp API Belgelerini ve SSS’yi görebilirsiniz.